Pro zájemce

Otevíráme nový E-learning o školní zralosti pro mateřské školy! Registrovat Vaši MŠ můžete níže.

  • časová dotace kurzu je 40 hodin
  • formou přehledně uspořádaných textů, příkladů a názorných videí komplexně prohlubuje znalosti o školní zralosti a o pedagogické diagnostice školní zralosti

Kurz byl připraven Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP za účelem Vaše znalosti utřídit a zkvalitnit. Absolvování kurzu je zakončeno obdržením certifikátu od PPP STEP.

Cena kurzu činí 2.290,- Kč za jednoho účastníka.

Zvýhodněná cena pro školky, které se zapojí do projektu zaměřeného na individualizaci předškolního vzdělávání (až 50 % dle míry zapojení + další benefity).

E-kurzy v prostředí Moodle
Časové vnímání – krátká ukázka z cyklu edukačních videí

Pro účastníky

Máte-li již účet pro přístup do online učebny, můžete se přihlásit a pokračovat ve studiu. S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátorku kurzu Šárku Ročňovou na mailu sarka.rocnova[zav]isophi.cz

Odborný obsah byl vytvořen expertním týmem Pedagogicko-psychologické poradny STEP. Pro získání certifikátu o absolvování je potřeba plnit průběžné kvízy a také závěrečný shrnující test.

K poznávání tématu školní zralosti a profesnímu rozvoji Vás zvou autorky e-learningového kurzu Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D. Při tvorbě podkladů čerpaly z mnohaleté psychologické a speciálně-pedagogické praxe. Tématu se věnují dlouhodobě, stojí například také za jedním z nejpoužívanější diagnostických nástrojů pro pedagogickou diagnostiku školní zralosti (viz iSophi diagnostika).

Registrace

iSophi Pedagogická diagnostika školní připravenosti vychází z českých i ze zahraničních vědeckých poznatků a reaguje na potřeby a možnosti českých pedagogů v reálném prostředí mateřských škol. Nástroj byl, je a bude neustále rozvíjen nejen po odborné stránce. Přehlednost, jednoduchost použití, jednoznačnost a především co nejvyšší vypovídací schopnost získaných informací pro pedagogy (a dle jejich uvážení i pro rodiče) – to jsou hlavní cíle našeho nástroje.

Chcete-li diagnostický nástroj poznat blíže, přihlaste se na bezplatný webinář, stačí vyplnit formulář ZDE.

Nové volné termíny jsou konstantně vypisovány, jak se webináře postupně plní.

Loading