CIRIL - Nástroj pro cílený rozvoj informatického myšlení

Představení diagnostické i rozvojové části nástroje

Datum: 13. 12. 2022
Čas: od 14:30 do 15:30

O webináři

Po teoretické i praktické stránce s Vámi projdeme, jak cílený rozvoj informatického myšlení funguje.

Pomocí nástroje iSophi pedagogická diagnostika vyhodnotíte aktuální úroveň informatického myšlení dítěte. Speciální report vám ukáže aktuální stav dovedností důležitých pro informatické myšlení. Při opakované diagnostice navíc získáte report, který ukáže pokrok, jaký dítě dosáhlo. V návaznosti na tato zjištění zvolíte odpovídající úroveň vzdělávacího nástroje SMART. Pro zjištění pokroku dítě opět využijete diagnostiku, která poskytne detailní informaci o tom, v kterých oblastech a jak se dítě zlepšilo. 

  • Ukážeme Vám, jak v praxi získávat a vyhodnocovat informace pomocí nástrojů iSophi pedagogická diagnostika
  • Názorně vysvětlíme, jak Vám nástroje pomohou identifikovat slabé a silné stránky každého dítěte v oblastech souvisejících s informatickým myšlením
  • Dále se podíváme, jak podpořit rozvoj skrze nástroj SMART a jeho jednotlivé pomůcky
  • Velkým tématem je přizpůsobování náročnosti úrovni dovedností dítěte
  • Shrneme Vám též všechny výhody pro Vás jako učitele 

Po registraci Vám před konáním webináře zašleme informace k přihlášení a případné doprovodné materiály

Webinářem Vás provedou autorky konceptu CIRIL

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

Webinář je připraven ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice.

Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci zaměřují na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz).