Skip to content

iSophi

Pomáháme zjišťovat a rozvíjet potenciál dítěte

D5-7 nový box

Podporujeme pedagogy a rodiče dětí ve věku od 4 do 10 let

Vyvíjíme nástroje rodičovské a pedagogické diagnostiky určené pro MŠ, ZŠ a také pro rodiče předškoláků. Umožňují identifikovat silné a slabší stránky dítěte a zaměřit se na jeho potřeby. 

Vytvořili jsme sadu vzdělávacích nástrojů, které v návaznosti na zjištění pedagogické diagnostiky pedagogům usnadňují cílený rozvoj dětí.

Naším cílem je individualizovaný přístup v předškolním vzdělávání, posilování šancí na spokojené a úspěšné zahájení školní docházky a především naplňování potenciálu každého dítěte.

Propojili jsme odborníky z Univerzity Karlovy a experty pedagogicko-psychologické poradny  s pracovníky v IT. A především spolupracujeme s učitelkami a ředitelkami českých i zahraničních škol. 

Poznejte nástroje iSophi

Chcete vědět více? Přihlaste se na bezplatný webinář.

Názory našich klientů

"S nástrojem SMART využívajícím tablety pracujeme zatím krátce, přesto už mohu vyzdvihnout především vzestupnou náročnost úkolů, která umožňuje dítěti pracovat svým individuálním pracovním tempem."

"ISophi má pro nás ve srovnání s jinými nástroji spoustu výhod. Diagnostikuje děti ve věkové skupině 3-7 let, věnuje pozornost také dětem s předpokládaným nadáním. Připravená sada testových kartiček, pracovních karet a pracovních listů je uložena v praktickém boxu a není potřeba materiály kopírovat, tisknout, lepit, stříhat ani jinak připravovat."

„I když je naše práce s vzdělávacím nástrojem SMART novou formou individualizace vzdělávání na začátku, již několikaměsíční zkušenosti ukazují, že jdeme tou správnou cestou a že bude přínosná nejenom pro děti, ale i pro jejich rodiče a všechny pedagogy, kterým leží na srdci úspěšný vstup předškolních děti do základní školy a následně do života. Moc děkujeme firmě iSophi a PPP STEP za tu možnost s tak skvělým nástrojem pracovat.“

"Diagnostické nástroje iSophi nám pomáhají efektivně provádět pedagogickou diagnostiku a lépe komunikovat s rodiči. Ti velmi oceňují konkrétní informace v podobě rodičovského reportu."

"Výhodou aplikace SMART je dobře formulované zadání úkolů, namluvené zadání, řešení úkolů s možností následné kontroly. Děti také mohou pracovat jak individuálně tak i v malé skupině."

Na vývoji se podílejí

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR.

Učení-v-pohodě.cz je prakticky zaměřený portál pro rodiče předškoláků a školáků na prvním stupni ZŠ. Najdete na něm doporučení a pomůcky pro rozvoj dětí přehledně rozdělené dle klíčových oblastí.