Skip to content

Úvodní webináře zdarma - poznejte iSophi nástroje

Pravidelně pořádané kratší webináře (cca 45 minut) otevřené všem MŠ

Představující webináře jsou na tyto témata (můžete přijít na všechny):

 • Poznejte nástroj CIRIL – Dozvíte se, jak cíleně rozvíjet informatické myšlení u dětí. Při pořízení nástroje CIRIL tedy vlastně získáváte nástroje dva – jak iSophi pedagogickou diagnostiku tak i vzdělávací nástroj SMART.

Zaregistrujte se na nejbližší termín ZDE

 • Poznejte iSophi diagnostiku – Seznamte se s diagnostickými nástroji dávajícími přehled o úrovni dovedností dětí, které byly vytvořeny pro jednoduché použití pedagogy v MŠ.

Zaregistrujte se na nejbližší termín ZDE

 • Poznejte iSophi SMART – Seznamte se s vzdělávacím nástrojem inovativně propojujícím tradiční stavebnice s tabletem.

Zaregistrujte se na nejbližší termín ZDE

 • Poznejte Digitální nadstavbu – Jak využívat digitální nadstavbu pro usnadnění práce s nástrojem iSophi Pedagogická diagnostika.

Zaregistrujte se na nejbližší termín ZDE

Webinář - základní proškolení v práci s pedagogickou diagnostikou iSophi

Proškolení pedagogů v MŠ formou webináře (2 hodiny)

 • Účastníci se dozvědí o možnosti diagnostiky pomocí nového a svého druhu jedinečného nástroje iSophi Pedagogická diagnostika určeného pro děti v předškolním věku (3 až 7 let).
 • Jedná se o diagnostiku, která je intuitivní pro použití, systematická, poskytuje okamžité výstupy o jednotlivcích a jejich aktuálních dovednostech, ale i hromadné výstupy, a to ve 13 oblastech (např. v grafomotorice, zrakovém, sluchovém, prostorovém, časovém vnímání, myšlení a řeči, pracovní zralosti, sebeobsluze atd.). Součástí systému je software, který umožňuje digitální vyhodnocování výsledků. Ty jsou zpracovány do přehledných zpráv a reportů jak pro učitele, tak i pro rodiče.
 • Součástí webináře jsou konkrétní ukázky práce s nástrojem.
 • Před webinářem jsou účastníkům zaslány potřebné ukázkové materiály.

Webinář - základní proškolení v práci s nástrojem SMART

Proškolení pedagogů v MŠ formou webináře (2 hodiny)

 • Smart je první nástroj kombinující nové technologie se stavebnicemi, kostkami a manipulativním materiálem, určený dětem v mateřských školách.
 • Smart obsahuje pracovní a diagnostické listy, které doplňují předchozí aktivity a mohou být využity pro ověřování dovedností v rámci průběžné diagnostiky a být tak součástí portfolií dětí.
 • Celý systém SMART dbá důsledně na taktilní a haptickou zkušenost s předměty ze stavebnic. Smart rozvíjí zrakové vnímání, časo-prostorové vnímání, matematické dovednosti a informatické myšlení.
 • Aplikace a úkoly jsou vhodné i pro vedení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro podporu dětí s nadáním.

Webinář - základní proškolení v práci s pedagogickou diagnostikou iSophi a nástrojem SMART

Webinář v délce 3 hodin, který je naplněn základními informacemi a konkrétními ukázkami z iSophi Pedagogické diagnostiky a rozvojového nástroje iSophi SMART.

 • Účastníci se dozvědí o možnosti diagnostiky pomocí nového a svého druhu jedinečného nástroje iSophi Pedagogická diagnostika určeného pro děti v předškolním věku (3 až 7 let).
 • Jedná se o diagnostiku, která je intuitivní pro použití, systematická, poskytuje okamžité výstupy o jednotlivcích a jejich aktuálních dovednostech, ale i hromadné výstupy, a to ve 13 oblastech (např. v grafomotorice, zrakovém, sluchovém, prostorovém, časovém vnímání, myšlení a řeči, pracovní zralosti, sebeobsluze atd.).
 • Součástí systému je software, který umožňuje digitální vyhodnocování výsledků. Ty jsou zpracovány do přehledných zpráv a reportů jak pro učitele, tak i pro rodiče.
 • Součástí webináře jsou konkrétní ukázky práce s nástrojem.
 • Před webinářem jsou účastníkům zaslány potřebné ukázkové materiály.
V druhé části webináře se účastníci seznámí s iSophi SMART – s prvním nástrojem kombinujícím nové technologie se stavebnicemi, kostkami a manipulativním materiálem, určeným dětem v mateřských školách.
 • Celý systém SMART dbá důsledně na taktilní a haptickou zkušenost s předměty ze stavebnic.
 • Smart obsahuje pracovní a diagnostické listy, které doplňují předchozí aktivity a mohou být využity pro ověřování dovedností v rámci průběžné diagnostiky a být tak součástí portfolií dětí.
 • Smart rozvíjí zrakové vnímání, časo-prostorové vnímání, matematické dovednosti a informatické myšlení. Aplikace a úkoly jsou vhodné i pro vedení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro podporu dětí s nadáním.

Základní proškolení v MŠ v práci s pedagogickou diagnostikou iSophi

Proškolení pedagogů přímo v MŠ. Školení v délce 2 hodiny je možné v dopoledních i odpoledních hodinách

 • S pedagogy projdeme celý systém diagnostiky a vše jim názorně vysvětlíme a ukážeme – práci snástrojem, vyhodnocení záznamových listů (v papírové podobě), digitální vyhodnocení a konkrétní možnosti zpráv o výsledcích, dále  jejich možné interpretace směrem k rodičům, možnosti využití relevantních informací směrem k poradenským zařízením a systém podpory on line (například zdarma stahování pracovních listů a metodické příručky k pedagogické diagnostice apod.).
 • Dále jsou probrány nové možnosti podpory rodičů a nové typy podpory spolupráce mezi MŠ a rodiči.
 • Dle možností lze ukázat použití pedagogické diagnostiky na přímé práci s dítětem.

Základní proškolení v MŠ v práci s nástrojem SMART

Proškolení pedagogů přímo v MŠ. Školení v délce 2 hodiny je možné v dopoledních i odpoledních hodinách

 • S pedagogy projdeme celý systém podpůrného nástroje SMART a vše jim názorně vysvětlíme a ukážeme – didaktický a metodický rámec nástroje, práce s nástrojem, oblasti rozvoje, navazující materiály.
 • Cílem konceptu je i smysluplné využití tabletů, které často právě MŠ hledají, neboť často chybí přiměřený obsah. Cílem je efektivní rozvoj dětí.
 • Smart je založen primárně na haptické zkušenosti dětí s různými druhy stavebnic, tablet je „mentorem“, který dítěti pomáhá dosáhnout „zóny nejbližšího rozvoje“.

Základní proškolení v MŠ v práci s pedagogickou diagnostikou iSophi a nástrojem SMART

Proškolení pedagogů přímo v MŠ v obou nástrojích (iSophi Pedagogická diagnostika, rozvojový nástroj iSophi SMART). Školení v délce 3 hodiny je možné v dopoledních i odpoledních hodinách.

 • S pedagogy projdeme celý systém diagnostiky a vše jim názorně vysvětlíme a ukážeme – práci snástrojem, vyhodnocení záznamových listů (v papírové podobě), digitální vyhodnocení a konkrétní možnosti zpráv o výsledcích, dále jejich možné interpretace směrem k rodičům, možnosti využití relevantních informací směrem k poradenským zařízením a systém podpory on line (například zdarma stahování pracovních listů a metodické příručky k pedagogické diagnostice apod.).
 • Dle možností lze ukázat použití pedagogické diagnostiky na přímé práci s dítětem.
 • V druhé polovině školení projdeme celý systém podpůrného nástroje SMART a vše účastníkům názorně vysvětlíme a ukážeme – didaktický a metodický rámec nástroje, práce s nástrojem, oblasti rozvoje, navazující materiály.
 • Učitelům jsou poskytnuty ukázkové zprávy z diagnostiky.

E-learning: Kurz Školní zralost

 • Kurz prohlubuje vědomosti o školní zralosti, resp. připravenosti, o pedagogické diagnostice a podpoře dětí v různých oblastech vývoje.
 • E- learning je velmi vhodný pro začínající paní učitelky a asistentky pedagoga nebo učitelky a asistentky pedagoga v MŠ s krátkou praxí, či zaměstnance přicházející z jiných oborů.
 • Je složen z 15 poutavých videí. Videa jsou tematicky zaměřena na danou oblast rozvoje (např. na grafomotoriku, matematické představy, časové a prostorové vnímání, sluchové a zrakové vnímání apod.).
 • Videa obsahují informace o vývoji a zrání daných oblastí, jak se projevují potíže u dětí v předškolním věku, jaké potíže (v případě absence podpory) čekají dítě ve věku pozdějším (po nástupu do ZŠ). Součástí každého videa jsou typy pro rozvoj a podporu.
 • Každá kapitola je doplněna shrnujícím kvízem, sloužícím k upevnění nových informací.
 • U každé kapitoly jsou doplněny odkazy na adekvátní studijní literaturu.
 • Celkově trvá absolvování kurzu cca 10 hodin.

Diagnostika dětí na klíč

Provedení pedagogické diagnostiky prostřednictvím nástroje iSophi

 • zahrnuje diagnostiku 10 dětí včetně reportu pro MŠ a rodiče a krátkou konzultaci ke každému dítěti.
 • Diagnostika jednoho dítěte včetně vyhodnocení výsledků trvá přibližně 30 minut.
 • Diagnostiku provádějí proškolení a certifikovaní konzultanti.
 • Diagnostická sezení probíhají s každým dítětem individuálně, do MŠ dle dohody přijíždějí 1-2 konzultanti.