Digitální nadstavba Moje iSophi

Digitální nadstavba „Moje iSophi“ usnadňuje záznam, vyhodnocení a interpretaci výsledků pedagogické diagnostiky iSophi (k dispozici pro všechny tři věkové varianty – 3/4, 4/5 a 5/7). Učiteli umožňuje vygenerovat reporty, a to jak nejen běžné individuální, ale i srovnávací (např. pro sledování pokroku dítěte během roku) a dokonce i skupinové (pro zjištění nejvíce oslabených oblastí v dané skupině). Výhodou je i generování speciálního vysvětlujícího reportu pro rodiče. Dále nabízí možnost stažení pracovních listů, update testových materiálů a další funkce. Doporučujeme pořízení varianty KOMPLET pro využití všech dostupných funkcí.

Při využití papírového záznamového archu pedagog zapisuje bodový zisk dítěte v jednotlivých oblastech a sčítá celkový počet bodů. Jednoduchý diagram umožňuje orientační zhodnocení výkonu dítěte.  

Pokud pedagog zvolí digitální formu záznamu, pak hodnocení jednotlivých úkolů přímo zadává do tabletu nebo počítače a následně program vyhodnotí a vizualizuje výsledky. Rychlost zpracování a možnost grafického znázornění výsledků jsou velkou předností této formy záznamu.

Report individuální

Výsledky jsou znázorněny dvěma typy grafů – pomocí lineárního a pavučinového grafu.

Díky bodům i procentům lze názorně vidět vyhodnocovací pásma. Následně se pedagog může cíleně zaměřit na podporu oslabených oblastí.

Srovnávací report

Digitální záznam následně umožňuje i srovnání diagnostiky ze dvou období. V tomto srovnávacím záznamu dobře pedagog vidí pokroky dítěte v jednotlivých oblastech. Učitelé MŠ vítají tuto podrobnější informaci o stavu připravenosti dítěte. Jsou spokojeni s přehledně graficky znázorněnými výsledky. Získané informace navíc umožní učitelům naplňovat individualizovaný přístup ve vzdělávání.

Skupinový report

Bonusem digitálního záznamu je také možnost hromadně vyhodnotit výsledky celé skupiny dětí, například třídy v MŠ. Učitel potom může dobře vidět, jaké aktuálně slabé stránky které dítě má a tak ho efektivně podpořit v rozvoji.  Digitální záznam sdruží děti s podobnými slabšími dovednostmi do skupin. Učitel má možnosti svoji podporu více diferencovat a konkrétně zacílit na danou oblast.

Report pro rodiče

Digitální záznam poskytuje pro rodiče souhrnnou zprávu o aktuálních úrovních dovedností. Rodiče se snadno zorientují, v jaké oblasti jsou dovednosti dětí již přiměřené, v jaké potřebují mírnou podporu a kde mají zatím výraznější potíže a je potřeba zapojit intenzivní podporu.  Reporty rodiče obdrží jako výsledek pedagogické diagnostiky a jsou předmětech společné konzultace učitele a rodiče s cílem efektivně zaměřit podporu.

Varianty licence

FREE

varianta licence
pro nahrazení papírové formy

(Bezplatné)
Digitální záznam
Automatické digitální vyhodnocení
Průvodce nástrojem (e-book)
Pracovní materiály ke stažení
Zvýhodněný přístup rodičů do nástroje iSophi R
Sdílení výsledků rodičovské diagnostiky pro školku
Sdílení výsledků pedagogické diagnostiky pro rodiče
Učitelský report
Rodičovský report
Srovnávací report
Skupinový report
Vývojový report
STEM report
STEM report srovnávací
Archivace dětí po skončení školního roku

Jak funguje digitální nadstavba?