Digitální nadstavba

Digitální nadstavba usnadňuje záznam, vyhodnocení a interpretaci výsledků pedagogické diagnostiky iSophi (k dispozici pro všechny tři věkové varianty – 3/4, 4/5 a 5/7). Učiteli umožňuje vygenerovat reporty, a to jak nejen běžné individuální, ale i srovnávací (např. pro sledování pokroku dítěte během roku) a dokonce i skupinové (pro zjištění nejvíce oslabených oblastí v dané skupině). Výhodou je i generování speciálního vysvětlujícího reportu pro rodiče. Dále nabízí možnost stažení pracovních listů, update testových materiálů a další funkce.

Při využití papírového záznamového archu pedagog zapisuje bodový zisk dítěte v jednotlivých oblastech a sčítá celkový počet bodů. Jednoduchý diagram umožňuje orientační zhodnocení výkonu dítěte.  

Pokud pedagog zvolí digitální formu záznamu, pak hodnocení jednotlivých úkolů přímo zadává do tabletu nebo počítače a následně program vyhodnotí a vizualizuje výsledky. Rychlost zpracování a možnost grafického znázornění výsledků jsou velkou předností této formy záznamu.

Při pořízení pedagogické diagnostiky získáváte licenci na 4 měsíce zdarma.

Report individuální

Výsledky jsou znázorněny dvěma typy grafů – pomocí lineárního a pavučinového grafu.

Obsahují i procentuální pásma

Srovnávací report

Digitální záznam následně umožňuje i srovnání diagnostiky ze dvou období. V tomto srovnávacím záznamu dobře pedagog vidí pokroky dítěte v jednotlivých oblastech. Učitelé MŠ vítají tuto podrobnější informaci o stavu připravenosti dítěte. Jsou spokojeni s přehledně graficky znázorněnými výsledky. Získané informace navíc umožní učitelům naplňovat individualizovaný přístup ve vzdělávání.

Skupinový report

Bonusem digitálního záznamu je také možnost hromadně zaznamenat výsledky celé skupiny dětí, například třídy v MŠ. Učitel potom může dobře vidět, jaké aktuálně slabé stránky které dítě má a tak ho efektivně podpořit v rozvoji.  Digitální záznam sdruží děti s podobnými slabšími dovednostmi do skupin. Učitel má možnosti svoji podporu více diferenciovat a konkrétně zacílit na danou oblast.

Report pro rodiče

Digitální záznam poskytuje pro rodiče souhrnnou zprávu o aktuálních úrovních dovedností. Rodiče se snadno zorientují, v jaké oblasti jsou dovednosti dětí již přiměřené, v jaké potřebují mírnou podporu a kde mají zatím výraznější potíže a je potřeba zapojit intenzivní podporu.  Reporty rodiče obdrží jako výsledek pedagogické diagnostiky a jsou předmětech společné konzultace učitele a rodiče s cílem efektivně zaměřit podporu.

Jak funguje digitálně asistovaná diagnostika?