iSophi SMART

iSophi SMART je nový vzdělávací nástroj, který kombinuje instruktážní software (aplikace pro tablety nebo interaktivní tabule) s originálními systémy stavebnic obsahujících různý manipulativní materiál.

Jaké oblasti iSophi SMART rozvíjí?

V nástroji SMART jsou rozvíjeny matematické dovednosti, prostorová orientace zrakové vnímání, informatické a logické myšlení, a rovněž porozumění řeči a podpora exekutivních funkcí (pozornost, pracovní paměť, zaměření na dokončování úkolů). SMART dbá důsledně na uplatňování multisenzorického přístupu k řešení úkolů – propojení zrakového, sluchového vnímání, haptické zkušenosti a motorické aktivity.

Box

Oblast

Červený

Zrakové vnímání,

Zelený

Prostorová orientace + logické myšlení

Světle zelený

Matematické dovednosti

Žlutý

Informatické myšlení

Z čeho se skládá nástroj SMART?

V základním bílém kufru jsou systematicky uloženy barevné boxy se sáčky a dílky, herní destičky, karty pro učitele a pro rodiče.  Součástí nástroje je dále instruktážní aplikace SMART (dostupná pro systémy Android a iOS). V Průvodci nástrojem je srozumitelně vysvětlený celý systém nástroje SMART.

 

Aplikace Smart je uzpůsobena tak, že dítě má možnost hrát si na čtyřech různých planetách. Ke zvolené hře dítě využije box stejné barvy, jako je planeta (např. ke světle zelené planetě patří světle zelený box). Aplikace dítěti ukáže, jaké sáčky s dílky si má z boxu připravit.

 

Box slouží i jako pracovní podložka, která dítěti usnadňuje udělat si řád na stole. Aby dítě dobře vidělo na tablet, je potřeba mít přístroj v určitém sklonu (minimalizace odlesků na obrazovce, lepší vizuální kontrola apod.). Proto lze na pracovní desku umístit magnetickou dřevěnou zarážku sloužící k opření/upevnění tabletu. V každém boxu jsou průhledné sáčky s dílky, které jsou logicky roztříděné pro snazší zacházení a jednoduchou přípravu a úklid dílků po skončení aktivity. Každý sáček je označen štítkem s obrázky dílků, které tam patří a stužkou stejné barvy jako je box, aby dítě i pedagog hned věděl, kam co patří.

 

Ke každému ze 16-ti okruhů úkolů je v nástroji Smart vytvořena KARTA. Karta může sloužit pedagogům k evokaci tématu a využití aktivit k tématu bez použití techniky. Primárně využívá přirozené prostředí dětí a náměty, které se k rozvojovým oblastem vztahují.

 

V kufru v přehrádce jsou uloženy dvě dřevěné destičky. Destička se čtvercovou sítí (4x 4) a kódovací destička, kterou dítě využívá u vybraných úkolů. Do této destičky řadí dílky s tzv. příkazy a symboly.

Poznejte nástroje iSophi

Chcete vědět více? Přihlaste se na bezplatný webinář.

Pro koho je SMART určen?

SMART je určený dětem v mateřských školách a na prvním stupni základních škol k rozvoji oblastí STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) a informatického myšlení. Navazuje tak na nástroj iSophi SMART Mrňous pro děti ve věku 4 až 6 let.

 

 

SMART nejlépe využijí děti ve od 5 let do 10 let.  Úkoly jsou vhodné i pro vedení a podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřeby, pro podporu dětí s ADHD a dětí s nadáním jak v mateřské škole, tak i v základní škole. Nástroj lze využít i ve vzdělávání a podpoře dětí ve speciálních třídách MŠ, či v přípravných třídách ZŠ. Nástroj je možné využít i u speciálně-pedagogických reedukací na prvním stupni ZŠ, dále ve družinách či dalších pedagogických i mimoškolních aktivitách.

Videoukázky z praxe

“Aktivity za pomoci učitele” a “Aktivity se stavebnicí a tabletem” 

INFORMATICKÉ MYŠLENÍ

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

PROSTOROVÁ ORIENTACE