Pedagogická diagnostika

D5-7 nový box

Vytvořený nástroj iSophi Pedagogická diagnostika je určený pro práci učitele s dítětem. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech:

 • Grafomotorika
 • Předmatematické představy
 • Prostorová představivost
 • Časová orientace
 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Verbální myšlení
 • Sociální porozumění
 • Sebeobsluha
 • Jemná motorika
 • Hrubá motorika
 • Pozornost, Řeč

Přednosti nástroje iSophi Pedagogická diagnostika

Hlavními výhodami nástroje jsou jednoduchost používání, uživatelská pohodlnost a přehledné výstupy. Důvodem k jeho užívání nejčastěji bývá:

I                       intuitivnost užívání

                     systematické uložení

O                     okamžitý výstup

P                     prostupnost všech věkových skupin od 3 do 7 let

H                     hromadné výsledky celé třídy

I                       informace pro učitele i rodiče

Zásadním benefitem nástroje je předcházení rizikům školní nezralosti předškolních dětí a následně odkladu školní docházky. Práce s propracovaným diagnostickým nástrojem výrazně pomáhá vytvořit a stanovit dlouhodobý podpůrný vzdělávací plán pro dítě, posílit jeho aktuálně slabé stránky a zároveň podporovat jeho přednosti. Zároveň může posílit kompetenci mateřské školy ve screeningu dovedností dětí a snížit počet u školních odkladů.

Poznejte nástroje iSophi

Chcete vědět více? Přihlaste se na bezplatný webinář.

iSophi Pedagogická diagnostika pro věk 5-7 let

Pedagogická diagnostika školní zralosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v mateřské škole, kterou rovněž vyžaduje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

iSophi Pedagogická diagnostika pro věk 4-5 let

Ve stejném stylu a systému byla vytvořeny diagnostické systémy pro mladší děti, aby byla dodržena jednoduchost a efektivita v používání pro pedagogy v MŠ. Digitalizované reporty, upravené záznamové listy, testové kartičky, pracovní karty, pracovní listy a úložný box na uložení testových kartiček jsou součástí iSophi Pedagogické diagnostiky pro věk 4-5 let.

iSophi Pedagogická diagnostika pro věk 3-4 roky

Diagnostika pro nejmladší děti obsahuje podobné hlavní kategorie a je organizována ve stejném stylu jako předešlé dva diagnostické systémy (pro věk 4-5 let a 5-7 let). To usnadňuje použitelnost pro pedagogy v MŠ. Digitalizované reporty, upravené záznamové listy, testové kartičky, pracovní karty, pracovní listy a úložný box na uložení testových kartiček jsou součástí iSophi Pedagogické diagnostiky pro věk 3-4 let.

0
Počet školek využívajících iSophi
0 k
Kolika dětem iSophi pomohlo
0 +
Počet seminářů

Vyhodnocení výsledků z iSophi Pedagogické diagnostiky pro všechny věkové skupiny

Časté dotazy

Získáte informace o míře školní připravenosti dítěte v sedmi klíčových rozumových oblastech (grafomotorice, matematických představách, prostorové a časové orientaci, zrakovém a sluchovém vnímání a také ve verbálním myšlení).

Získané informace využijete pro lepší zacílení vzdělávání, pro komunikaci s rodiči a také pro plnění povinnosti provádění pedagogické diagnostiky.

Získaná data Vám ukáží, které z oblastí jsou oslabené a je zapotřebí je posilovat. Máte tak poměrně přesnou informaci , kam upřít další pozornost.
Naprostá většina rodičů vítá podrobnější informace o stavu připravenosti svého dítěte. Získané informace také umožní navrhnout jim vhodné aktivity pro domácí přípravu.
Povinnosti provádět pedagogickou diagnostiku stanoví RVP PV.
iSophi diagnostika jednoho dítěte obvykle trvá okolo 30 minut.
Není, jedná se o součást pedagogické diagnostiky vyžadované českou legislativou.

Na našich stránkách a především v sekci Moje iSophi naleznete – Materiály ke stažení. Zde  si můžete stáhnout příručku  – Průvodce pro peagoga, záznamové listy pro vyhodnocení a testové pracovní listy.

Nástroj je koncipován tak, aby byl uživatelsky přívětivý pro obsluhu a také maximálně intuitivní. V případě zájmu Vás proškolíme na základě online webináře.

Ano, můžeme pro Vás zajistit kompletní otestování dětí včetně přípravy výstupů pro Vás i pro rodiče. Tuto službu můžete využít i jako formu proškolení či v případě, že potřebujete zvládnout větší počet testování v krátkém čase.

Autorky obsahu iSophi diagnostiky Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. pracují jako psycholožky a speciální pedagožky. Vyučují na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze, vedou pedagogicko-psychologickou poradnu a mají praktické zkušenosti ze vzdělávacích systémů v evropských i mimoevropských zemích.