Prototyp nástroje pedagogické diagnostiky pro ZŠ

V roce 2020 získala firma iSophi Education s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu projektu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 025/0000605).

Podpora byla zaměřena na projekt „Prototyp nástroje pedagogické diagnostiky školní zralosti pro ZŠ“ realizovaný v Praze za účelem vývoje nového nástroje pro základní školy sloužící při zápisu a po nástupu do první třídy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

E-commerce plaftorma

V roce 2020 získala firma iSophi Education s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607).

Podpora byla zaměřena na projekt „E-commerce platforma pro online prodej produktů a služeb“ realizovaný v Praze za účelem usnadnění prodeje klientům. Očekávaným výstupem je e-commerce platforma s naší nabídkou.

Projekt „E-commerce platforma pro online prodej produktů a služeb“ spolufinancován Evropskou unií.

Licenční systém

V roce 2020 získala firma iSophi Education s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607).

Podpora byla zaměřena na projekt „Licenční systém do mobilních aplikací pro vzdělávání“ realizovaný v Praze za účelem snazšího licencování SW produktů. Očekávaným výstupem je modul iSophi systému dedikovaný licencím.

Projekt „Licenční systém do mobilních aplikací pro vzdělávání“ spolufinancován Evropskou unií.

Aplikace pro komplexní vyhodnocení diagnostiky

V roce 2020 získala firma iSophi Education s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607).

Podpora byla zaměřena na projekt „Mobilní aplikace pro komplexní vyhodnocení diagnostiky školní zralosti“ realizovaný v Praze za účelem vylepšení produktu pedagogické diagnostiky. Očekávaným výstupem je mobilní aplikace a další úpravy iSophi systému.

Projekt „Mobilní aplikace pro komplexní vyhodnocení diagnostiky školní zralosti“ spolufinancován Evropskou unií.

Pobyt v inkubátoru v Šanghaji

V roce 2019 získala společnost iSophi Education s.r.o. podporu z evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla určena na podporu společnosti iSophi Education v projektu „Pobyt v inkubátoru v lokalitě Šanghaj“ za účelem průzkumu čínského trhu a navázání kontaktů s čínskými partnery. Očekávaným výstupem je příprava marketingového plánu vstupu na trh ČLR.

Projekt „Pražský voucher na pobyt v inkubátoru Šanghaj“ je spolufinancován Evropskou unií.

PCQ_SR_2.0

V roce 2020 získala firma iSophi Education s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu Pražských voucherů na inovační projekty (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 025/0000605).

Podpora byla zaměřena na vývoj prototypu inovovaného rodičovského dotazníku školní zralosti u předškoláků. Očekávaným výstupem je návrh inovované verze dotazníku včetně jeho otestování. Expertní službu poskytuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Projekt „PCQ_SR_2.0“ spolufinancován Evropskou unií.