Nástroj iSophi Z pro pedagogickou diagnostiku žáků na začátku školní docházky

Nástroj iSophi Z pomáhá učitelům prvních nebo přípravných tříd ZŠ provádět efektivní pedagogickou diagnostiku a rozpoznat potřeby žáků při vstupu do základní školy. Lze jej využít pro screeningovou diagnostiku prvňáčků na začátku školního roku (nebo i před ním) a také vysledovat jejich posun během prvního ročníku.

Pedagogové oceňují jeho snadnou obsluhu a propracovanou digitální nadstavbu a rovněž možnost přizpůsobit výuku individuálním potřebám dětí.

Jak iSophi Z pomáhá pedagogům

 • Informuje o aktuální úrovni některých dovedností dětí
 • Prostřednictvím přehledných reportů usnadňuje tvorbu adaptačních plánů
 • Posiluje individuální přístup k žákům a možnost diferenciace výuky
 • Zjišťuje vzdělávací posun žáků během prvního pololetí pomocí srovnávací diagnostiky

Jaké výhody má iSophi Z pro rodiče

 • Přehledně sděluje úroveň dovedností dítěte
 • Informuje o potřebách podpory dítěte
 • Snižuje riziko neúspěšnosti

Co dělá iSophi Z pro děti

 • Pomáhá uzpůsobit úkoly individuálním potřebám a dovednostem
 • Minimalizuje přetěžování obtížnými a naopak “brždění” příliš jednoduchými úkoly
 • Podporuje zažívání úspěchu a budování pocitu vlastní kompetence a uvědomění

Rychlá administrace

Provádění pedagogické diagnostiky u jednoho dítěte nezabere více než 15 minut. Zrychlení záznamu, vyhodnocení a interpretaci výsledků významně napomáhá digitální nadstavba.

Uživatelská přívětivost

Nástroj je intuitivní, uspořádání pomůcek je přehledné a manipulace s nimi je snadná. Učitel má ke každému úkolu přehledné instrukce, v případě potřeby nalezne více informací v podrobném průvodci.

Přehledná vizualizace výsledků

Výsledky pedagogické diagnostiky jsou ihned k dispozici v podobě přehledných reportů, které jsou zpracovány jak pro pedagogy, tak i pro rodiče.

Efektivnost diagnostiky při větším počtu dětí

Uživatelská přívětivost, odborný obsah a digitální nadstavba umožňují provádět pedagogickou diagnostiku i u většího počtu dětí jednotným a časově únosným způsobem.

Navrženo pro maximální praktičnost:

 •  Jeden nástroj obsahuje 3 sady – až 3 pedagogové mohou diagnostikovat zároveň
 • Diagnostický materiál se skládá z pečlivě vybraných typů úkolů
 • Průchod s jedním dítětem trvá cca 12 až 15 minut
 • Se záznamem a vyhodnocením učitelům pomáhá digitální nadstavba
 • Nadstavba následně vygeneruje přehledné reporty vysvětlující výsledky pro potřeby pedagogů i rodičů

Jednotlivé úkoly identifikují dovednosti dětí v těchto oblastech:

 • Matematické představy
 • Prostorová představivost
 • Zrakové vnímání                                      
 • Grafomotorika
 • Sluchové vnímání
 • Vědomosti

Pedagog má navíc možnost zaznamenat podstatné informace týkající se též poznávání barev, úrovně řeči, pracovní zralosti, pozornosti a sociálního projevu.

Digitální nadstavba k nástroji iSophi Z

Práce s digitální nadstavbou významně usnadňuje záznam, vyhodnocení a interpretaci pedagogické diagnostiky. Má podobu webové nebo mobilní aplikace (využití na PC, notebook, tablety a chytré telefony).

Digitální nadstavba pomáhá cíleně interpretovat zjištěné výsledky

Report pro učitele - Shrnuje aktuální stav dovedností. Lze doplnit i vlastní pozorování
Organizační report
Skupinový report - Zobrazí přehled za celou skupinu dětí.
Srovnávací report - Ukazuje vývoj a dosažený pokrok mezi dvěma prováděnými diagnostikami.
Rodičovský report - Ukazuje vývoj a dosažený pokrok mezi dvěma prováděnými diagnostikami
 
Hlavní přínosy digitální nadstavby

Záznam

Výsledky zaznamenáváte přímo do tabletu (nebo do počítače), odpadá listování v papírovém záznamovém listu.

Asistenční a podpůrné funkce

Aplikace Vás vede úkol po úkolu, vždy víte, co máte dělat. Při průběhu diagnostikou máte možnost využívat nápovědu (např. náhled potřebných pomůcek).

Vyhodnocení

Systém zaznamenané výsledky vyhodnotí okamžitě, což vede ke zrychlení práce a odstranění rizika početních chyb. 

Interpretace

Sebrané výsledky získáte v podobě několika užitečných reportů. Dostanete tak přesný obrázek o potřebách dítěte, třídy, můžete výsledky porovnat v čase a také je kvalifikovaně předložit rodičům. 

Udržitelnost

Odpadá tisk záznamových archů, což je ekologicky i ekonomicky šetrnější přístup.

Diagnostický nástroj iSophi Z byl vytvořen odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Ústavem primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty.