Skip to content

Rodičovský dotazník školní připravenosti

Rodičovský dotazník školní připravenosti je určen rodičům dětí v předškolním věku, tj ve věku 5-7 let.

Rodič se prostřednictvím dotazníku dozví aktuální úroveň jednotlivých  dovedností, které jsou důležité pro školní připravenost.

Proč vyplnit rodičovský dotazník školní připravenosti?

Rodičům vyplnění dotazníku umožní: 

 • zorientovat se v tom, jaké oblasti školní připravenosti je důležité sledovat
 • získat základní přehled o tom, jak si dítě v jednotlivých oblastech školní připravenosti vede
 • získat doporučení na aktivity rozvíjející oslabené dovednosti
 • být při práci s dítětem efektivnější a tím cílit i na rychlejší rozvoj
 • podle doporučených aktivit sami rozpoznat další podobné činnosti, které mohou dítěti pomoci
 • zjistit míru podpory v těch oblastech, které jsou oslabené a získat informaci o tom, zda by bylo na základě výsledku v dotazníku vhodné podstoupit komplexnější vyšetření k posouzení školní připravenosti (zralosti)
 • využít výsledky dotazníku jako podklad pro komunikaci s pedagogy v mateřské škole o školní připravenosti dítěte

Cílem je pomoci dítěti zvládnout úspěšné zahájení povinné školní docházky

Rodičovský dotazník školní připravenosti (RODOP) obsahuje celkem 94 položek z následujících 14 oblastí

hrubá motorika
jemná motorika
grafomotorika
řeč a verbální myšlení
sluchové vnímání
zrakové vnímání
časová orientace, 

prostorová orientace
matematické představy
pracovní zralost
pozornost
sociální zralos
t
emoční zralost a sebeobsluha

 • Všechny oblasti mají v dotazníku svoji zvláštní barevnou ikonku pro lepší orientaci.
 • Vyplnění dotazníku trvá 15 minut.
 • Po vyplnění rodičovského dotazníku školní připravenosti rodič obdrží zprávu o tom, v jakých oblastech dítě potřebuje podporu a v jakých oblastech již dosahuje přiměřené úrovně.
 • V rámci aplikace jsou rodiči ihned nabídnuty a popsány druhy aktivit a činností, které rozvíjí určité dovednosti.
 • Doporučujeme rodičům být v odpovědích co nejvíce objektivní a nenadhodnocovat, jedině tak budou vědět, co je potřeba podpořit a jak a které oblasti jsou již přiměřené.
Naším cílem je podpořit vzájemnou spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou a umožnit tak smysluplný a efektivní rozvoj potenciálu každého dítěte. Kvalitní diagnostika dítěte v předškolním věku je pro nás velkou prioritou.
Vyhodnocení dotazníku po oblastech (květina)
Vysvětlení oblasti (na příkladu grafomotoriky)
Příklady tipů na doma (na příkladu grafomotoriky)