iSophi Z: Snadnější zápisy do ZŠ a identifikace potřeb žáků 1. tříd

Představení diagnostického nástroje pro ZŠ

Nejbližší termín: 20.4. 2023
Čas: 14:30 – 15:30

Nástroj iSophi Z

 

O webináři

Představíme Vám nový nástroj iSophi Z, který učitelům základních škol umožní identifikovat silné a slabé dovednosti dětí při zápisu do základní školy nebo na začátku školní docházky. Nástroj umožňuje rychlou, jednoduchou a efektivní diagnostiku, jejíž výsledky se ihned zobrazí pedagogům v přehledných grafech. Webinář se zaměří na představení možnosti využití  nástroje učiteli a  na další podporu dětí a jejich rodičů.

Hlavní přínosy nástroje pro školu a učitele:

  • Informace vztažené k aktuálním úrovním dovedností u každého dítěte výsledky v přehledech a grafech 

  • Od prvního dne ve škole má učitel přehled o silných  a slabých stránkách, které může okamžitě začít u dítěte podporovat.

  • Lze včas nastavit plán proti riziku školní neúspěšnosti 

  • Je možné zajistit vhodné a cílené  informování rodičů o potřebné domácí podpoře.

  • Díky  přehledům a grafům  lze nastavit rozvojové plány a jejich cíle.

  • Lze udělat též srovnávací screenigovou diagnostiku a zjistit, zda došlo v čase k rozvoji sledovaných oblastí.

Po registraci Vám před konáním webináře zašleme informace k přihlášení a také doprovodné materiály k vytištění

Webinářem Vás provedou autorky konceptu iSophi

 

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

Webinář je připraven ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice.

Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci zaměřují na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz).