Vzdělávací nástroj iSophi SMART Mrňous pro předškoláky

Kombinující tradiční stavebnicové prvky, didaktickou aplikaci, pracovní a diagnostické listy

Datum: 18.10. 2023
Čas: 13:30 – 14:30 

O webináři

Nástroj iSophi SMART rozvíjí čtyři rozumové oblasti – zrakové vnímání, prostorovou představivost, matematické dovednosti a informatické myšlení. Ty patří do celosvětového trendu podpory a rozvoje oblasti STEM již od předškolního věku.

SMART dbá důsledně na taktilní a haptickou zkušenost s předměty ze stavebnic. Aplikace a úkoly jsou vhodné i pro vedení dětí se SPU a podporu děti s nadáním. 

Na webináři se dozvíte:

  1. z jakých částí se skládá celý koncept iSophi SMART
  2. které oblasti nástroj u dítěte rozvíjí
  3. jaké jsou přínosy pro učitele
  4. jak probíhá práce s nástrojem (praktická ukázka)
  5. jak pracovat s pracovními a diagnostickými listy zahrnutými do nástroje SMART

Po registraci Vám před konáním webináře zašleme informace k přihlášení.

Webinářem Vás provedou autorky konceptu SMART

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

Webinář je připraven ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice.

Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci zaměřují na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz).