VZDĚLÁVACÍ NÁSTROJ iSophi SMART pro děti 5 - 10 let

Rozvoj STEM oblastí díky smysluplné kombinaci instruktážního software s originálními systémy stavebnic obsahujícími různý manipulativní materiál.

Datum a čas konání webináře: bude upřesněno (zaregistrujte se a my se Vám ozveme)

Obsah webináře:

Nástroj iSophi SMART rozvíjí čtyři rozumové oblasti – zrakové vnímání, prostorovou představivost, matematické dovednosti a informatické myšlení. Ty patří do celosvětového trendu podpory a rozvoje oblasti STEM již od předškolního věku.

SMART dbá důsledně na uplatňování multisenzorického přístupu k řešení úkolů – propojení zrakového a sluchového vnímání, haptické zkušenosti a motorické aktivity. Nástroj a povaha úkolů jsou kombinovány se self-efficacy přístupy, kterými jsou rozvíjeny sebehodnocení, odhad vlastní dovednosti, rozvíjení uvědomování, co „mohu umět“ a „co mám udělat pro to, abych to mohl udělat lépe“.

Na webináři se dozvíte:

  1. Více o didaktickém konceptu iSophi SMART a jeho návaznosti na SMART Mrňous
  2. Pro koho je SMART určen a jak s ním pracovat v MŠ i ZŠ?  
  3. Jak rozvíjet STEM dovednosti, ale též podpořit psychickou pohodu a wellbeing dětí?
  4. Jaké jsou přínosy pro učitele?
  5. Návaznost na výstupy v rámci RVP PV

Po registraci Vám před konáním webináře zašleme informace k přihlášení.

Webinářem Vás provedou autorky konceptu SMART

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. 
a Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol. 

Webinář je připraven ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice.

Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci zaměřují na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz). 

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

logo Smart