NÁSTROJ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ iSophi R

Přínosy pro dítě, výhody pro rodiče a učitele.

Datum a čas konání webináře: bude upřesněno (zaregistrujte se a my se Vám ozveme)

Obsah webináře:

Webinář se věnuje nástroji, který umožňuje cílenou a efektivní domácí přípravu předškoláků na úspěšné zahájení školní docházky. Napomáhá rodičům seznámit se s klíčovými oblastmi školní připravenosti, zjistit konkrétní potřeby jejich dítěte a zaměřit tak jeho podporu žádoucím směrem. Nástroj je propojitelný se systémem iSophi pro MŠ a rodiče tak mohou sdílet diagnostické informace týkající se jejich dítěte spolu s pedagogy. Díky nástroji iSophi R se stáváte participujícím členem na přípravě a rozvoji vašeho dítěte.

Během představení se budeme soustředit na všechny podstatné aspekty:

  • Rodičovská diagnostika
  • Propojení se systémem iSophi v MŠ
  • Videa s komentářem psychologů a speciálních pedagogů
  • Portfolio předškoláka
  • Rozvojové herní aktivity
  • Interaktivní e-hry  
 

Po registraci Vám před konáním webináře zašleme informace k přihlášení.

Webinářem Vás provedou autorky nástroje

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. 
a Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol. 

Webinář je připraven ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice.

Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci zaměřují na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz). 

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

logo iSophi R