Již neaktuální - CIRIL

(V současné době již není CIRIL nabízen, máme k dispozici jeho obdobu - stačí nás přímo kontaktovat.)

Nástroj CIRIL je určen pro cílený rozvoj informatického myšlení u dětí ve věku od 4 do 7 let. Pomocí diagnostického nástroje zjistíme aktuální úroveň dovedností dítěte, které pak díky vzdělávacímu nástroji cíleně rozvíjíme. Při pořízení nástroje CIRIL tedy vlastně získáváte nástroje dva – jak iSophi pedagogickou diagnostiku tak i vzdělávací nástroj SMART.

Nástroj CIRIL je možné pořizovat z prostředků poskytovaných školám v rámci Národního plánu obnovy na digitální technologie.

Nabízíme 2 varianty balíčků CIRIL:

Pedagogická diagnostika pro věkovou skupinu 5-7 + SMART

Pedagogická diagnostika pro věkovou skupinu 4-5 + SMART

Cena za nástroje CIRIL činí 19.900,- Kč

Máte zájem o více informací?

Neváhejte nám napsat na info@isophi.cz,
využít chat nebo zavolat na 770 178 961.

Jak cílený rozvoj informatického myšlení funguje?

Pomocí nástroje iSophi pedagogická diagnostika vyhodnotíte aktuální úroveň informatického myšlení dítěte. Speciální report vám ukáže aktuální stav dovedností důležitých pro informatické myšlení. V návaznosti na tato zjištění zvolíte odpovídající úroveň vzdělávacího nástroje SMART. Pro zjištění pokroku dítěte opět využijete diagnostiku, která poskytne detailní informaci o tom, v kterých oblastech a jak se dítě zlepšilo..

CIRIL a jeho JEDINEČNOST

Cílenost – dle potřeb dítěte zjištěných pomocí diagnostiky je nastavena odpovídající úroveň úkolů v rozvojovém nástroji

Pozitivní vliv na další oblastisluchové vnímání, porozumění, přechod do symbolických systémů, rozvoj porozumění řeči a pojmům

Zpětná vazba – slovem a vizualizací

Vhodné pro skupinovou i individuální práci

PŘÍNOSY systému CIRIL nejen v informatickém myšlení

Jasné informace o silných a slabých stránkách

Efektivní plánování rozvoje s konkrétním zaměřením

Zlepšení kvality vzdělávacího procesu:

  • individualizace přístupu,
  • sledování pokroku,
  • podpora formativního hodnocení,
  • odhalení dětí s SVP,
  • předcházení odkladům školní docházky

Posilování ICT kompetencí i předškolních pedagogů

Podpora digitální gramotnosti i pedagogů

Účelná podpora spolupráce s rodiči

Podpora odbornosti, vizualizace pokroků rozvoje

Nástroj CIRIL můžete zakoupit zde.
Neváhejte nám napsat na info@isophi.cz, využít chat nebo zavolat na 770 178 961.