Nové nástroje z dílny iSophi!

iSophi R - rodičovský nástroj pro rozvoj předškoláků

Nástroj iSophi R slouží rodičům pro cílenou a efektivní domácí podporu předškoláků. 

Na základě výsledků tzv. „rodičovské diagnostiky” může rodič s dítětem podporovat a trénovat oslabené oblasti. Rodiče využívají vysvětlující videa, systematicky zpracované rozvojové portfolio předškoláka, seznam doporučených aktivit a také e-hry. Rozvojové materiály a aktivity jsou doporučovány v návaznosti na potřeby dítěte.

Herně-diagnostická aplikace Myška

Aplikace Myška je součástí uceleného konceptu pedagogické diagnostiky a doplňuje jej o hravou interaktivní formu.

Tato inovativní forma diagnostiky v MŠ umožňuje dětem autonomně plnit rozmanité úkoly. Díky motivujícímu příběhu a radosti z vlastního učení děti baví a pedagogům pomáhá získat přehledné výsledky v oblastech sluchového, zrakového, a časového vnímání, verbálního myšlení, receptivní řeči a porozumění, matematických dovedností a prostorového vnímání. 

Poznámka: V současné době jsou nástroje ve fázi závěrečného ověřování. Spuštěny by měly být v následujících týdnech. Zaujaly Vás? Využijte formulář pro zájemce.

iSophi používají MŠ napříč ČR

Nástroje pro pedagogickou diagnostiku

SMART rozvoj STEM dovedností v MŠ

Za vzdělávacími nástroji z naší dílny stojí:

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Podílí se na vedení Pedagogicko-psychologické poradny STEP. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

Mgr. Simona Pekárková Ph.D., CPsychol.  

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracuje jako ředitelka v pedagogicko-psychologické poradně. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků zaměřených na zjišťování a podporu kognitivních dovedností u předškoláků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členkou Britské psychologické společnosti.

Vzdělávací obsah je připravován ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. (dále jen „PPP STEP“), jednou z největších soukromých poraden v České republice. Kromě konzultační činnosti pro pedagogy a vedení škol se pracovníci poradny zaměřují také na diagnostiku, individuální a skupinové reedukace, kurzy předškolní přípravy, kurzy nácviku sociálních dovedností a tvorby preventivních programů a zejména na individualizaci rozvoje dovedností dětí předškolního a školního věku (více na www.ppporadna.cz).