Skip to content

Rodičovská POVIDLA

„Rodičovská POVIDLA“ je nástroj určený pro rodiče předškoláků a pro mateřské školy jako systém řízené a efektivní podpory dětí splňující nároky kladené MŠMT pro distanční výuku.

Důraz MŠMT je aktuálně kladen na to, aby předškolní vzdělávání podpořilo rodiče a dovedlo jim nabídnout:

 • rozvojové aktivity z různých oblastí školní zralosti
 • motivaci k činnostem vedoucí ke školní přípravě
 • součinnost při zakládání portfolia domácích aktivit (je-li režim distančního vzdělávání)
 • aby zasílání materiálů bylo možné elektronicky
 • vycházet z individuální pedagogické diagnostiky

Z toho vyplývá, že by měla být MŠ schopna:

 • systematického roztřídění materiálů podle oblastí
 • zorientovat rodiče v tématu školní připravenosti
 • poskytnout širokou nabídku aktivit rodičům (včetně aktivit z běžného života, které lze využít v rozvoji samostatnosti, motorické obratnosti apod.)
 • uživatelskou pohodlnost elektronického zasílání či stahování aktivit
 • reagovat na výstupy z pedagogické diagnostiky, kterou sama provádí (a do které dokáže zapojit i rodiče)

Rodičovská POVIDLA je systém určený pro domácí přípravu předškoláků a je připraven ve verzi pro mateřské školy. Systém zahrnuje:

POportfolio rozvojových úkolů a aktivit „ S předškolákem doma“

VI videa pro rodiče k jednotlivým tématům

D dotazník pro rodiče mapující školní připravenost dítěte

LAListy Aktivit „ze života“ ke každé oblasti rozvoje

+ Didaktické interaktivní e-hry

POVIDLA pro mateřské školy

Systém POVIDLA umožňuje mateřským školám podpořit rodiče a především realizovat distanční výuku se zaměřením na individuální potřeby předškoláků s cílem posílit jejich školní zralost.

MŠ pro své rodiče získá unikátní kód, který jim předá a tím jim umožní využít všech výhod nástroje pro distanční vzdělávání. Díky kódu se rodič přihlásí do portálu rozvojditete.cz a ihned může začít využívat všech výhod systému.

Výhody:
 • Orientace rodičů v tématech
 • Poskytnutí široké nabídky aktivit rodičům
 • Systematické vedení, podpora a edukace rodičů
 • Systematické roztřídění a kombinace materiálů
 • Široká nabídka aktivit určených pro rodiče na doma
 • Efektivní spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči

Portfolio

Obsahuje informace k oblastem školní připravenosti:

Grafomotorické dovednosti
Zrakové vnímání
Předmatematické kompetence
Prostorová orientace

Myšlení a řeč
Časové vnímání
Sluchové vnímání
Pozornost

Každá oblast, důležitá pro školní připravenost, obsahuje 2 části:
 • Informační část pro rodiče o průběhu přiměřeného vývoje,  upozornění na známky rizik  „ jak je poznáme”, doporučení k rozvoji a mnoho dalších informací.
 • Podpůrnou část  obsahující  rozvojové listy, které jsou řazeny se stoupající obtížností a naplněné různými druhy úkolů pro rozvoj oblastí.  

Příklady oblastí:

Zrakové vnímání

Grafomotorika

Výchovné vedení a tipy, co a jak

Informace o tom, jak úkol souvisí s dovednostmi potřebné pro čtení, psaní, počítání.
Kolem 100 rozvojových úkolů rozdělených dle oblastí dovedností.

Videa

 • Přehledně uspořádaná informační videa plná příkladů, vysvětlení a doporučení
 • Komplexně prohlubuje informovanost o školní zralosti u předškolních dětí
 • Průvodce rodičům na domácí práci a podporu

Dotazník školní připravenosti představuje velmi komplexní nástroj, který rodičům poskytuje informaci o aktuální úrovni školní připravenosti jejich dítěte. Na vývoji se podíleli odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Více informací naleznete zde.

Listy Aktivit

 • Sumáře doporučených aktivit „z běžného života“
 • Více než 200 aktivit, ze kterých rodiče mohou vybírat
 • Aktivity využívají běžného prostředí a možností rodičů, aktivují zaměřit pozornost na konkrétní činnost dětí
 • Podporují aktivně a zábavně strávený čas rodičů s dětmi

Máte-li zájem o systém POVIDLA pro MŠ, neváhejte nás prosím kontaktovat.