Skip to content

Myšák počítá je součástí vzdělávacích aplikací vyvíjených pro předškoláky pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o.

Aplikace Myšák počítá je určena pro děti ve věku od 4 až 5 let k získávání prvních předmatematických představ, k jejich procvičování a postupnému získávání prvních matematických dovedností. Aplikace je pro Android k pořízení skrze Google Play ZDE.

Obsahuje úkoly pro  rozvoj  základních předmatematických dovedností:

  • třídění, porovnávání a řazení
  • vyvození číselné řady do 5, popř. do 10
  • porozumění prvním matematickým operacím, jako je sčítání a odčítání
  • rozvoj logického úsudku a prostorového vnímání – oblasti důležité pro rozvoj matematického usuzování.

Cílem je rozvinout oblast matematiky do optimální úrovně školní zralosti nebo i trochu dál – na úroveň znalostí v prvním pololetí prvního ročníku ZŠ.

Pedagogům z mateřských škol doporučujeme i vzdělávací nástroj iSophi SMART a iSophi pedagogickou diagnostiku školní zralosti .